Du er her

Om oss

Vi tilbyr fosterhjem, beredskapshjem, besøkshjem/avlastning og veiledningstjenester. De aller fleste av våre hjem kan ta imot søskenplasseringer.

Hjemmene våre har vært gjennom en omfattende anbefalingsprosess. De deltar årlig på ulike kurs og kompetansehevingsprogram med fokus på traume- og krisehåndtering og tilknytningsteori.

Våre ansatte og familier har lang erfaring i arbeid med barn og unge og deres familier. Blant annet innen kommunalt og privat barnevern, helsesektoren og barne- og ungdomspsykiatri.

Vi kan også levere skreddersydde spesialtiltak og boliger med døgnbemanning.

Vi leverer tjenester av høy kvalitet, innenfor ulike områder rettet mot familier, barn, ungdom og unge voksne. Vårt tilbud innen fosterhjem skreddersys og tilpasses det enkelte barns, og den enkelte barneverntjenestes behov.