Du er her

For oppdragsgivere

Connexa Barnevern tilbyr følgende tiltak:

  • Fosterhjem
  • Beredskapshjem
  • Besøkshjem/avlastning
  • Veiledningstjenester
  • Familieplasser for foreldre og barn

Vi samarbeider med Bufetat, barneverntjenesten i de forskjellige kommunene og fosterhjemmene for å gi et best mulig tilbud til barn og ungdom som trenger omsorg utenfor hjemmet.