Du er her

Ledige stillinger

Connexa Barnevern AS er et privat firma som er en del av Team Olivia Norge konsernet. Selskapet ble etablert i 2013 og tilbyr tjenester innen foreldreveiledning, fosterhjem, beredskapshjem og kurs og kompetanseheving. Vi holder til i trivelige lokaler i Lillestrøm, Drammen og Tønsberg. 

 

Drammen

Connexa barnevern AS etablerte 01.01.2019 nytt kontor på Gyldenløve Brygge i Drammen. Her er våre hovedoppgaver familieterapi, familiearbeid, rekruttering og oppfølging av fosterhjem, veiledning, og kurs og kompetanseheving.

Vi er i behov av:

1.     
100% fast stilling som fagkonsulent / familieterapeut
Rekruttering, oppfølging og veiledning av fosterhjem, kursvirksomhet og familiearbeid på oppdrag fra barneverntjenester      

2.    
100% fast stilling som fagkonsulent / fosterhjemskonsulent
Oppfølging og veiledning av fosterhjem

3.    
Deltidsansatte for oppdragsbasert tiltaksarbeid.

Søknadsfrist: 14.09.2019

Våre beredskapshjem og fosterhjem følges opp av fagkonsulenter med sosialfaglig høyskoleutdanning og relevant videreutdanning.

Hver fagkonsulent har et visst antall faste hjem i sin portefølje. Arbeidsoppgavene er varierte, med oppfølging av hjem, individuell veiledning, krisehåndtering, familiearbeid på oppdrag fra barneverntjenester, rapportskriving og kurs- og opplæringsarbeid som de mest sentrale oppgavene.

Fagkonsulentene er til stede ved plasseringer, og deltar på møter med Bufetat og barneverntjenesten vedr barn plassert i sine hjem.

Fagkonsulenten er også sentral i etablering og godkjenning av nye fosterhjem og beredskapshjem i regionen.

Noe reising må påregnes, da våre hjem er lokalisert fra Trøndelag og sørover.

Noen av våre fagkonsulenter påtar seg også veiledning og kurs for kommunale fosterhjem, og hjelpetiltak/familieveiledning i familier på oppdrag fra kommunal barneverntjeneste.

Vi søker deg som:

 • Har sosialfaglig høyskoleutdannelse eller tilsvarende.
 • Har relevant videreutdanning på høyskolenivå.
 • Er godkjent veileder.
 • Er en stødig og reflektert person, med evne til å skape gode relasjoner.
 • Har tid og anledning til å påta deg en viktig og krevende jobb, som ikke alltid kan utføres innen vanlig kontortid.
 • Har erfaring fra kommunal barneverntjeneste.
 • Gjerne har bred og variert erfaring fra arbeid innen helse-sosial og barnevernsektoren.
 • Har erfaring fra fosterhjems- eller beredskapshjemarbeid.
 • Har bredt og godt faglig nettverk.
 • Har plettfri vandel og god helse

Vi tilbyr:

 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Bilordning
 • Pensjonsordning
 • Hjemmekontorløsning
 • Individuell veiledning
 • Kurs og kompetanseutvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger

Spørsmål kan rettes til:
Daglig leder
 Espen Lilleberg
974 25 595
espen@connexa-barnevern.no

Skriftlig søknad, vedlagt CV og referanser sendes på epost til:
post@connexa-barnevern.no

Søknad med CV sendes på epost innen 14.09.2019