Du er her

Bli fosterhjem/ beredskapshjem (ventehjem)

Et fosterhjem er en langsiktig plassering av barn utenfor hjemmet. Et beredskapshjem (ventehjem) tar imot barn og ungdom på kort varsel, og for korte tidsrom. 

Å være fosterhjem/beredskapshjem er et meningsfylt arbeid hvor man vil møte både store og små utfordringer. For de fleste barn og ungdommer er dette en beslutning som kommer uforberedt, og hvor de befinner seg i en krisesituasjon. Det er derfor av stor betydning at hjemmene mestrer å ta imot barn og ungdom med varme og forståelse for at de befinner seg i en vanskelig livssituasjon.

Å være fosterhjem er både krevende og forpliktende. Samtidig forteller også mange av våre fosterhjem at det å gi trygghet og støtte til barn og unge som befinner seg i en utsatt situasjon, gir dem mye glede tilbake.

For oss er det svært viktig å finne et hjem som passer for barnet. Vi tilstreber oss alltid til å finne et best mulig hjem, og har spesialisert oss på dette feltet. Connexa Barnevern kan også tilbyr et fellesskap med andre fosterhjem/beredskapshjem, samt faglig sterke og dyktige fagkonsulenter som følger opp hvordan samspillet er i hjemmene.

Vi er opptatte av at hjemmene skal følges godt opp. Derfor tilbyr vi både individuell- og gruppeveiledning til alle våre hjem, i tillegg til relevante kurs for å øke deres kompetanse som fosterhjem og beredskapshjem.

Flere av våre hjem har lang erfaring som fosterforeldre/beredskapsforeldre, familiehjem eller annet arbeid med barn og unge. Alle hjemmene har vært gjennom en godkjenningsprosess etter gjeldende regelverk, og vurderes å være særskilt kompetente til å jobbe med omsorg for barn og unge.

Går du/dere med en tanke om å bli fosterhjem/beredskapshjem (ventehjem)?  Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.