Du er her

Besøkshjem/avlastning

Mange barn som bor i fosterhjem/beredskapshjem har også behov for et besøkshjem, enten i helger eller i ferier. Besøkshjemmet stiller seg til disposisjon etter fastsatt plan, og den primære oppgaven er å være avlastning for fosterhjemmene/beredskapshjemmene.

Vi tilbyr avlastning, herunder helge- og ferieavlastning. Vi tilstreber avlastning i hjemmenes nettverk slik at barnet har et kjennskap til den familien de skal være hos. Vi kan også lage avlastningsordninger internt mellom familier i Connexa barnevern. Vi lager da en plan sammen med to familier slik at barnet blir «naturlig» kjent med denne familien.