Du er her

Ansatte

   Espen Lilleberg
   
Daglig leder
   Tlf: 97 42 55 95
   E-post: espen@connexa-barnevern.no

 

Espen Lilleberg er daglig leder i Connexa Barnevern AS. Han er utdannet fengselsbetjent og sosionom, med videreutdanning i traumatologi, familieterapi og administrasjon og ledelse.

Han har 18 års erfaring fra kommunalt barnevern, og har vært leder ved Stovner barneverntjeneste, barnevernvakten i Oslo og BUS akutt- og utredningsinstitusjon. Han har vært styremedlem i Norsk Barnevernlederorganisasjon, og er medforfatter av boken ”når barns atferd gjør deg bekymret”.   Gro Lambrechts
   
Fagkonsulent 
   Tlf: 94 19 55 29
   E-post: gro@connexa-barnevern.no
 

Gro Lambrechts er fast ansatt som fagkonsulent i Connexa Barnevern AS.

Hun er utdannet markedsøkonom og sosionom med videreutdanning innen veiledning. Gro har de siste 7 årene jobbet i det statlige barnevernet (BUFETAT) med opplæring, formidling og veiledning av fosterhjem, samt at hun har jobbet som bosettingskonsulent ved Eidsvoll omsorgssenter for enslige mindreårige. Hun har også flere års erfaring fra kommunal sektor som flyktning- og sosialkonsulent   Helle Bjørnstad 
   
Fagkonsulent
   Tlf: 92 26 29 60
   E-post: helle@connexa-barnevern.no
 

Helle Bjørnstad er fast ansatt som fagkonsulent hos Connexa Barnevern AS.

Hun er utdannet barnevernpedagog og har master i familieterapi og systemisk praksis.
Helle har 25 års erfaring med barn, unge og deres familier. Hun har blant annet jobbet i barnehage, på familiesenter, på barnehjem, i kvinnefengsel, i kommunalt barnevern og selvstendig som familieveileder og omsorgsutreder. Helle har egen parterapipraksis og er også timelærer for Høgskolen i Oslo og Akershus der hun underviser og veileder studenter.   Anne-Grete Sannerud
   
Fagkonsulent
   Tlf: 48 25 95 71
   E-post: anne-grete@connexa-barnevern.no

 

Anne-Grete Sannerud er fast ansatt som fagkonsulent i Connexa Barnevern AS.
Hun er utdannet klinisk sosionom og har videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk. Hun er godkjent veileder og sertifisert COS-P veileder.

Anne-Grete har over 30 år arbeidet med barn, unge og deres familier. Hun har jobbet i barnehage, flere år i kommunal barneverntjeneste, og fire år i statens barnevern (Bufetat) som terapeut i Mobilt akutt-team. Hun har lang erfaring med akutt- og endringsarbeid i familier. Hun har også jobbet på barnevernvakten og med rekruttering av fosterhjem   Beate Gundersen Myrvang
   
Fagkonsulent
   Tlf: 93 28 47 64
   E-post: beate@connexa-barnevern.no
 

Beate G. Myrvang er fast ansatt som fagkonsulent i Connexa Barnevern AS.

Beate er utdannet barnevernspedagog, og har 13 års erfaring fra det kommunale barnevernet. Beate har jobbet som miljøterapeut ved institusjon, barnevernkonsulent i bydel Nordstrand, og selvstendig næringsdrivende. Beate har i den siste tiden jobbet som teamleder og nestleder i det kommunale barnevernet. Hun har kompetanse innen veiledning, vold i nære relasjoner og samtaler med barn (DCM). Beate har bred erfaring med endringsrettet og familierettet arbeid med barn og unge.   Maren Kvalvaag-Toven​
   
Fagkonsulent
   Tlf: 92050457
   E-post: maren@conneca-barnevern.no

 

Maren Kvalvaag-Toven er fast ansatt som fagkonsulent hos Connexa Barnevern AS.

Hun er utdannet barnevernpedagog og har videreutdanning i vold i nære relasjoner og familieterapi. Hun er godkjent veileder og sertifisert i COS-P. Hun har erfaring fra kommunal barneverntjeneste og barnevernvakt. Hun har i 8 år jobbet som selvstendig konsulent og familieveileder innen barnevernfeltet.


Katrine Dambo
Fagkonsulent
Tlf: 90651308
Epsot: katrine@connexa-barnevern.no

Katrine Dambo er fast ansatt som fagkonsulent/familieterapeut i Connexa Barnevern.

Hun er utdannet vernepleier og har videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis. Katrine har 20 års erfaring fra arbeid med barn, ungdom og deres familier på ulike arenaer. Hun har blant annet erfaring fra barnehage, habilitering, akutt barnevern og barne- og ungdomspsykiatri. De siste 7 årene har hun jobbet med fosterhjem i barneverntjenesten. Katrine har kompetanse på samtaler med barn og er kursleder i Barnesamtalen DCM .