Fosterhjem/beredskapshjem (ventehjem)

Flere av våre hjem har lang erfaring som fosterforeldre, familiehjem eller annet arbeid med barn og unge. Alle hjemmene er godkjent etter gjeldende regelverk.

For oppdragsgivere

Vi tilbyr fosterhjem, beredskapshjem, besøkshjem/avlastning, veiledningstjenester, og familieplasser for foreldre og barn. 

Besøkshjem/avlastning

Vi tilbyr avlastning, herunder helge- og ferieavlastning. Vi tilstreber avlastning i hjemmenes nettverk slik at barnet har et «kjennskap» til familien de skal være hos.

Vil du bli fosterhjem?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Våre medarbeidere

Dedikerte medarbeidere er nøkkelen til kvalitet i våre tjenester. Våre ansatte og familier har lang erfaring med arbeid knyttet til barn, unge og deres familier, blant annet innen kommunalt og privat barnevern, helsesektoren og barne- og ungdomspsykiatri.

Les mer om våre medarbeidere her

Artikler

2019-04-12

Miriam - Om livet i fosterhjem

Dagen før Miriam havnet i fosterhjem, kom det en fremmed mann hjem til familien og banket opp moren med den to år gamle jenta som vitne. Dette er historien om ei jente det kunne gått riktig galt for, men som ble tatt i mot med åpne armer og enormt hjerterom av fosterforeldre