Du er her

Ansatte

  
   Therese Rieber-Mohn
  
Daglig leder
   Tlf: 90 78 70 72
   E-post: therese@connexa-barnevern.no

   
 Therese Rieber-Mohn er fast ansatt som daglig leder i Connexa Barnevern AS. Hun er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i kriminologi og ledelse. Hun har vært barnevernleder i to kommuner før hun ble seksjonssjef i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.   Line Mundal
   
Faglig leder
   Tlf: 95 13 52 04
   E-post: line@connexa-barnevern.no

 

Line Mundal er fast ansatt som faglig leder i Connexa Barnevern AS.Hun er utdannet klinisk barnevernspedagog med videreutdanning i veiledning og familieterapi. Hun har master i sosialfaglig arbeid med barn og unge og er sertifisert COS-P veileder.

Line har 19 års erfaring fra offentlig sektor og har blant annet jobbet i det kommunale barnevernet, avdelingsleder ved akutt- og utredningsinstitusjons for ungdom, jobbet med beredskapshjem i tilknytning til institusjon, akutt arbeid ved barnevernvakt og de 10 siste årene som rådgiver ved fagteam Lillestrøm.  Hun har også vært sakkyndig medlem av fylkesnemnda for barnevernssaker.   Espen Lilleberg
   
Utviklingsleder
   Tlf: 97 42 55 95
   E-post: espen@connexa-barnevern.no
 

Espen Lilleberg er fast ansatt som utviklingsansvarlig i Connexa Barnevern AS. Han er utdannet fengselsbetjent og sosionom, med videreutdanning i traumatologi, familieterapi og administrasjon og ledelse.

Han har 18 års erfaring fra kommunalt barnevern, og har vært leder ved Stovner barneverntjeneste, barnevernvakten i Oslo og BUS akutt- og utredningsinstitusjon. Han har vært styremedlem i Norsk Barnevernlederorganisasjon, og er medforfatter av boken ”når barns atferd gjør deg bekymret”.   Lene Beate Iversen
   
Økonomiansvarlig
   Tlf: 92 60 48 90
   E-post: lene@connexa-barnevern.no

 

Lene Beate Iversen er fast ansatt som økonomiansvarlig i Connexa Barnevern AS. Hun er autorisert regnskapsfører (bachelor i regnskap og revisjon).
Lene har flere års erfaring fra regnskapskontor, herunder Frostad & Skyrud AS og Pragma Regnskap AS hvor hun har jobbet med både regnskap, lønn og årsoppgjør.   Gro Lambrechts
   
Fagkonsulent 
   Tlf: 94 19 55 29
   E-post: gro@connexa-barnevern.no
 

Gro Lambrechts er fast ansatt som fagkonsulent i Connexa Barnevern AS.

Hun er utdannet markedsøkonom og sosionom med videreutdanning innen veiledning. Gro har de siste 7 årene jobbet i det statlige barnevernet (BUFETAT) med opplæring, formidling og veiledning av fosterhjem, samt at hun har jobbet som bosettingskonsulent ved Eidsvoll omsorgssenter for enslige mindreårige. Hun har også flere års erfaring fra kommunal sektor som flyktning- og sosialkonsulent   Helle Bjørnstad 
   
Fagkonsulent
   Tlf: 92 26 29 60
   E-post: helle@connexa-barnevern.no
 

Helle Bjørnstad er fast ansatt som fagkonsulent hos Connexa Barnevern AS.

Hun er utdannet barnevernpedagog og har master i familieterapi og systemisk praksis.
Helle har 25 års erfaring med barn, unge og deres familier. Hun har blant annet jobbet i barnehage, på familiesenter, på barnehjem, i kvinnefengsel, i kommunalt barnevern og selvstendig som familieveileder og omsorgsutreder. Helle har egen parterapipraksis og er også timelærer for Høgskolen i Oslo og Akershus der hun underviser og veileder studenter.   Anne-Grete Sannerud
   
Fagkonsulent
   Tlf: 48 25 95 71
   E-post: anne-grete@connexa-barnevern.no

 

Anne-Grete Sannerud er fast ansatt som fagkonsulent i Connexa Barnevern AS.
Hun er utdannet klinisk sosionom og har videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk. Hun er godkjent veileder og sertifisert COS-P veileder.

Anne-Grete har over 30 år arbeidet med barn, unge og deres familier. Hun har jobbet i barnehage, flere år i kommunal barneverntjeneste, og fire år i statens barnevern (Bufetat) som terapeut i Mobilt akutt-team. Hun har lang erfaring med akutt- og endringsarbeid i familier. Hun har også jobbet på barnevernvakten og med rekruttering av fosterhjem   Beate Gundersen Myrvang
   
Fagkonsulent
   Tlf: 93 28 47 64
   E-post: beate@connexa-barnevern.no
 

Beate G. Myrvang er fast ansatt som fagkonsulent i Connexa Barnevern AS.

Beate er utdannet barnevernspedagog, og har 13 års erfaring fra det kommunale barnevernet. Beate har jobbet som miljøterapeut ved institusjon, barnevernkonsulent i bydel Nordstrand, og selvstendig næringsdrivende. Beate har i den siste tiden jobbet som teamleder og nestleder i det kommunale barnevernet. Hun har kompetanse innen veiledning, vold i nære relasjoner og samtaler med barn (DCM). Beate har bred erfaring med endringsrettet og familierettet arbeid med barn og unge.   Maren Kvalvaag-Toven​
   
Fagkonsulent
   Tlf: 92050457
   E-post: maren@conneca-barnevern.no

 

Maren Kvalvaag-Toven er fast ansatt som fagkonsulent hos Connexa Barnevern AS.

Hun er utdannet barnevernpedagog og har videreutdanning i vold i nære relasjoner og familieterapi. Hun er godkjent veileder og sertifisert i COS-P. Hun har erfaring fra kommunal barneverntjeneste og barnevernvakt. Hun har i 8 år jobbet som selvstendig konsulent og familieveileder innen barnevernfeltet.