Fosterhjem og beredskapshjem

Connexa Barnevern er et privat barnevernselskap.

Vi tilbyr fosterhjem, beredskapshjem og familiehjem. Vi kan og skreddersy spesialtiltak og bolig med døgnbemanning. Våre ansatte og familier har lang erfaring i arbeid med barn og unge og deres familier. Blant annet innen kommunalt og privat barnevern, helsesektoren og barne- og ungdomspsykiatri.

I tillegg til å være godkjent som fosterhjem etter kommunalt regelverk, har alle våre fosterhjem også gjennomgått en intern godkjenningsprosess før de gis kontrakt. De deltar årlig på ulike kurs og kompetansehevingsprogram med fokus på traume- og krisehåndtering og tilknytningsteori.

Vi leverer tjenester av høy kvalitet, innenfor ulike områder rettet mot familier, barn, ungdom og unge voksne. Vårt tilbud innen fosterhjem skreddersys og tilpasses det enkelte barns, og den enkelte barneverntjenestes behov.